# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
293 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ : มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  50 cm.

 

ความสูง : 3.85 m.