# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
296 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ : มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  23 cm.

 

ความสูง : 5.70 m.