# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
300 ตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ตะแบก

 

เส้นรอบวง :  25 cm.

 

ความสูง : 3.75 m.