# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
312 มะฮอกกานี

 

 

 

ชื่อต้นไม้ : มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  53 cm.

 

ความสูง : 3.75 m.