# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
321 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ : มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  30 cm.

 

ความสูง : 1.98 m.