# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
327 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ : ชงโค

 

เส้นรอบวง :  45 cm.

 

 

 

ความสูง : 3.75 m.