# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
338 มะฮอกกานี

 

 

ชื่อต้นไม้ : มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  23 cm.

 

ความสูง : 3.75 m.