# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
343 สะเดา

 

 

 

ชื่อต้นไม้ :สะเดา

 

เส้นรอบวง :  42 cm.

 

ความสูง : 3.75 m.