# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
345 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ : มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  39 cm.

 

ความสูง : 3.75 m.