# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
348 สะเดา

 

ชื่อต้นไม้ : สะเดา

 

เส้นรอบวง :  36 cm.

 

ความสูง : 9.71 m.