# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
350 มะฮอกกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :   มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  37 cm.

 

ความสูง :  9.71 m.