# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
351 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ : มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  24 cm.

 

ความสูง :  9.71 m.