# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
360 ตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ตะแบก

 

เส้นรอบวง :  23 cm.

  

ความสูง :  9.71 m.