# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
361 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ : ชงโค

 

เส้นรอบวง :  28 cm.

  

ความสูง :  9.71 m.