# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
362 ชงโค

 

 

ชื่อต้นไม้ : ชงโค

 

เส้นรอบวง :  34 cm.

 

ความสูง :  9.71 m.