# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
364 ศรีตรัง

 

ชื่อต้นไม้ : ศรีตรัง

 

เส้นรอบวง :  20 cm.

 

ความสูง :  9.71 m.