# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
376 ตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ตะแบก

 

เส้นรอบวง :  22 cm.

 

ความสูง :  9.71 m.