# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
379 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ : มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  37 cm.

 

ความสูง :  9.71m.