# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
381 จามจุรี

 

ชื่อต้นไม้ : จามจุรี

 

เส้นรอบวง :  148 cm.

 

ความสูง :  9.71 m.