# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
385 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ : ชงโค

 

เส้นรอบวง :  45 cm.

 

ความสูง :  9.71 m.