# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
396 อินทนิน

 

ชื่อต้นไม้ : อินทนิน

 

เส้นรอบวง :  60 cm.

 

ความสูง :  7.25 m.