# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
405 หลิว

 

ชื่อต้นไม้ : หลิว

 

เส้นรอบวง :  30 cm.

 

ความสูง :  6.24 m.