# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
408 พญาสัตบรรณ

 

ชื่อต้นไม้ : พญาสัตบรรณ

 

เส้นรอบวง :  22 cm.

 

ความสูง :  6.24 m.