# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
413 ตะแบก

 

 

 

ชื่อต้นไม้ : ตะแบก

 

เส้นรอบวง :  33 cm.

 

ความสูง :  6.24 m.