# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
423 อินทนิน

 

 

 

 

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิน 

เส้นรอบวง :  24 cm.

ความสูง :  6.24 m.