# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
430 อินทนิน

 

 

 

ชื่อต้นไม้ : อินทนิน

 

เส้นรอบวง :  20 cm.

 

ความสูง :  6.24 m.