# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
442 ตะแบก

 

 

 

ชื่อต้นไม้ : ตะแบก

 

เส้นรอบวง :  35 cm.

 

ความสูง :  7.45 m.