# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
445 แคนา

 

 

 

ชื่อต้นไม้ : แคนา

 

เส้นรอบวง :  58 cm.

 

ความสูง :  7.45 m.