# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
446 แคนา

 

 

ชื่อต้นไม้ : แคนา

 

เส้นรอบวง :  80 cm.

 

ความสูง :  7.45 m.