# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
755 ต้นประดู่

ชื่อต้นไม้ : ต้นประดู่ (ตาย)