# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
756 ต้นฟอคเทล

ชื่อต้นไม้ : ต้นประดู่

เส้นรอบวง : 2.10 CM.

ความสูง : 15.23 M.