# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
761 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง : 78 CM.

ความสูง : 9.88 M.