# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
570 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก (ตาย)

เส้นรอบวง : CM.

ความสูง : M.