# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
763 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง : 75 CM.

ความสูง : 13.49 M.