# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
571 ต้นประดู่/ต้นไทร

 

ชื่อต้นไม้: ต้นประดู่/ต้นไทร

เส้นรอบวง: 67.50 ซม.

ความสูง: 7.97 เมตร