# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
764 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง : 67 CM.

ความสูง : 14.95 M.