# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
765 ต้นปาล์มเยอรมัน

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มเยอรมัน (ตาย)