# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
573 ต้นเสลา

ชื่อต้นไม้: ต้นเสลา

เส้นรอบวง: 34.50 ซม.

ความสูง: 6.75 เมตร