# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
574 ต้นปีบ

 

ชื่อต้นไม้: ต้นปีบ

เส้นรอบวง: 95.00 ซม.

ความสูง: 12.59 เมตร