# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
768 ต้นปาล์มเยอรมัน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มเยอรมัน

เส้นรอบวง : 39 CM.

ความสูง : 7.13 M