# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
770 ต้นปาล์มเยอรมัน

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มเยอรมัน 

เส้นรอบวง : 51 CM.

ความสูง : 17.18 M.