# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
771 ต้นปาล์มเยอรมัน

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มเยอรมัน  (ตาย)