# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
772 ต้นปาล์มเยอรมัน

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มเยอรมัน 

เส้นรอบวง : 38 CM.

ความสูง :  9.17 M.