# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
774 ต้นปาล์มเยอรมัน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มเยอรมัน 

เส้นรอบวง : 45 CM.

ความสูง : 9.05 M.