# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
775 ต้นปาล์มเยอรมัน

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มเยอรมัน (ตาย)