# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
580 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก 

เส้นรอบวง : 25 CM.

ความสูง : 6.48 M.