# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
581 ต้นทองกวาว

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นทองกวาว 

เส้นรอบวง : 79 CM.

ความสูง : 7.96 M.