# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
778 ต้นปาล์มเยอรมัน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มเยอรมัน 

เส้นรอบวง : 50 CM.

ความสูง : 10.13 M.