# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
584 ต้นทองกวาว

 

ชื่อต้นไม้: ต้นทองกวาว

เส้นรอบวง: 66.50 ซม.

ความสูง: 7.44 เมตร