# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
780 ต้นพญาสัตบรรณ

 

ชื่อต้นไม้ : 

เส้นรอบวง : 47 CM.

ความสูง : 9.31 M.